Openingstijden

Openingstijden tijdens schoolweken
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Naschoolse opvang van 14:00 – 18:00 uur

Openingstijden tijdens vakantieweken en studiedagen
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 08:00 – 18:00 uur