Ons aanbod

Kleinschalige groene buitenschoolse opvang met de nadruk op buiten.
Uw kind wordt bij school opgehaald.
We spelen 80% van de tijd buiten. Op het plein van OBS Tormijn,
de Needse berg of in de Ordelsmanskoele.
Geen dag is hetzelfde!

Opvang in vakanties en/of tijdens studiedagen behoort tot de mogelijkheden.